Zavrieť

Registrácia nového užívateľa

Ak už máte vytvorené konto, prihláste sa.

Sociálne podnikanie pre neziskovky

2.1 Možnosti podnikania neziskoviek

JUDr. Barbora Grambličková, PhD., LL.M., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva