Zavrieť

Registrácia nového užívateľa

Ak už máte vytvorené konto, prihláste sa.

ASE ZaMedom.sk

Vzdelávací projekt ASE v oblasti významu opeľovačov v prírode a dopadov spotrebiteľského správania na naše ekosystémy.

59 students

Cieľom projektu je edukácia verejnosti v oblasti významu opeľovačov v prírode a dopadov spotrebiteľského správania na naše ekosystémy. Súčasťou projektu je online kurz základov včelárenia a online mapa včelárov po celom Slovensku. Nájdete na nej včelárov, ktorí sú ochotní ukázať svoje včelnice všetkým záujemcom aj školským exkurziám. Chcú aj týmto spôsobom pritiahnuť mladú generáciu k včelárstvu. Mapa zároveň pomáha včelárom s predajom ich produkcie. Spotrebitelia ich vďaka nej ľahko nájdu a môžu si tak zakúpiť lokálny med. Celý projekt má ambíciu propagovať širšie ekologické témy (princípy ekologického poľnohospodárstva, zero waste, obehového hospodárstva, agrolesníctva a pod.) a sociálne poľnohospodárstvo.

Zoznámte sa s témou sociálneho podnikania v poľnohospodárstve

Na kurze sa naučíte
1. Čo je sociálne podnikanie v poľnohospodárstve?
2. Aký majú význam opeľovače v prírode?
3. Ako začať včeláriť?
4. Ako zostaviť včelársky podnikateľský zámer?
5. Exkurzia do včelníc / online mapa ZaMedom.sk

Pre koho je vzdelávanie určené?

Kto sú naši lektori?
Modulmi vás budú sprevádzať lektori, odborníci z praxe, ktorí vám predstavia základné koncepty tém a ich praktické využitie

Z akých častí sa online kurz skladá?
V každom module nájdete krátke vzdelávacie videá, kvíz, odporúčania na ďalšiu literatúru, prípadne pracovné zošity. Posledná kapitola obsahuje online mapu včelárov a možnosť prihlásiť sa na exkurziu do včelnice.

Portál ZeMedom.sk vznikol vďaka grantu Nadácie SLSP pre zamestnancov Budúcnosť je vaša.

Richard Fekete

Pracuje ako špecialista pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky v Slovenskej sporiteľni a predseda OZ Akadémia sociálnej ekonomiky. Je absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, venoval sa tiež start-up ekonomike a vlastnému podnikaniu. Dlhodobo sa angažuje aj v treťom sektore.

Peter Mészáros

Podporuje a podieľa sa na realizácii projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia sociálnych a spoločenských problémov. Vedie občianske združenie 3lobit a rovnomennú obchodnú spoločnosť, ktorá sa venuje predaju pomôcok pre osoby so špeciálnymi potrebami. Od októbra 2021 zodpovedá za implementáciu odborných aktivít v Národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVaR SR. V minulosti bol vedúcim programu rozvoja sociálnych inovácií v Green Foundation a viedol program podpory spoločensky prospešných podnikateľov „Môžu ryby lietať?“ Nadácie PROVIDA. Angažuje sa v oblasti poradenstva a tvorby verejných politík či schém podpory v oblasti sociálnych inovácií. Na Slovensku študoval ekonómiu a politické vedy, magisterské štúdium absolvoval v odbore religionistika na The University of Chicago v USA.

Petra Ježeková

V CEEV Živica pôsobí na rôznych pozíciách od roku 2002. Absolvovala stáž v partnerskej ekoporadni v rakúskej organizácii „die umweltberatung“. Je certifikovaná „eko-upratovačka“ a mestská včelárka. Momentálne je zodpovedná za Ekoporadňu Živica a mestské včely. Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a “Environmental Policy” program na AINOVA v Svätom Juri.

Peter Kováč

Pracuje v oblasti predaja podielových fondov a investičných produktov v Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s. Popri práci rozvíja spolu so svojou rodinou malé včelárstvo, momentálne sa starajú o 100 včelích rodín na juhu Slovenska. Včelárstvo a nadšenie pre včely zdedil po otcovi. Popri produkcií medu a včelých produktov sa venuje aj organizovaniu kurzov pre dospelých ako aj deti. Na jeho včelnici sú vždy vítané aj individuálne návštevy, predovšetkým rodiny s deťmi, pre ktoré má pripravené zaujímavé príbehy o živote včiel spojený s pútavou prehliadkou úľov a včelích produktov. Vítaní sú aj zamestnanci z korporátov na firemných teambuildingov, na ktorých o.i. porovnáva fungovanie včelieho spoločenstva s fungovaním pracovného tímu.

Bezplatne

Detail kurzu

  • Bezplatný kurz
  • Kapitoly5
  • Lektori4
  • Dĺžka videí1h 30min
  • Kvízy4
  • Pracovné listy
  • Odporúčaná literatúra
Registrovať / Prihlásiť sa